תנאי שימוש: 


על ידי כניסה לאתר זה אתה מסכים לתנאי השימוש באתר, לחוקים ולתקנות הרלוונטיות ולתאימותם

אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים וההגבלות המוצהרים, אסור לך להשתמש באתר זה או לגשת אליו


התכנים באתר זה מאובטחים על ידי חוק זכויות יוצרים וסימני מסחר רלוונטיים

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות יכולים להשתנות מעת לעת, ואין מפעילי האתר חייבים במתן כל הודעה על שינוי תקנון זה


התקנון המחייב הוא התקנון הנמצא באתר ברגע נתון, ותוקפו חל מרגע פרסומו באתר

כל הזכויות לתכנים המופיעים באתר שייכים במלואם למפעיליו

כמו כן, כל זכויות העיצוב של האתר, שייכות במלואן למפעיליו


התכנים באתר נועדו לשימושם הפרטי של משתמשי האתר

אין לעשות בהם שימוש אחר, לרבות שימוש מסחרי

אין להפיץ אותם או לפרסם אותם שלא באישור

כל קשר ביננו לבין כל רשת חברתית או פלטפורמה שיווקית בה אנו מפרסמים או מזכירים הוא מקרי בהחלט


התכנים, באתר ניתנים לשימוש כמות שהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הצוות המפעיל והבעלים בגין תכונות של התכנים באתר, יכולותיהם, או התאמתם לצורכי המשתמש


השימוש בתכני האתר, היא על אחריותו המלאה הבלעדית של המשתמש באתר

אין להסתמך על תכנים באתר כעל תכנים בלעדיים

הצוות המפעיל והבעלים לא יישאו בכל אחריות בכל הקשור לתכני האתר - לרבות מהימנותם, דיוקם, אמינותם, השפעתם על המשתמשי האתר, השפעתם על המכשירים האלקטרונים של משתמשי האתר, ולא יהיו אחראים לכל נזק (פיזי, רגשי, נפשי או כל נזק אחר), הוצאה, הפסד, אובדן, עוגמת נפש, או חבלה, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי, עקב שימוש בתכני אתר או יישומם בכל דרך, בצורה ישירה או עקיפה


ברישות מפעילי האתר ובעליו לשנות את האתר על כל צורתו, תוכנו, וכל הקשור בו, ללא מתן הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר והבעלים בקשר לכך. למפעילי האתר והבעליו לא יהיה כל קשר או אחריות על אובדן, נזק, פגיעה וכד’, שייגרמו בשל אובדן תכנים שהיו באתר, ללא קשר למקור תכנים אלומדיניות פרטיות: 

מפעילי האתר והבעלים מתחייבים בפני כל המשתמשים שלא למסור את פרטיהם האישיים לצד ג׳, לרבות שם וכתובת דואר אלקטרוני, אלא אם כן יחוייבו לעשות זאת כתוצאה מהליכים משפטיים


כפי שצויין בתחילת התקנון, סעיפי התקנון בכלל, ומדיניות הפרטיות בפרט יכולים להשתנות מידי פעם לכן מומלץ לחזור ולקרוא את תקנון האתר מעת לעת. 


מפעילי האתר והבעלים רשאים להשתמש בפרטים אישיים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ושם, ליצירת קשר עם המשתמש. 

למשתמש עומדת הזכות לבקש מפעילי האתר שלא ליצור איתו קשר, ומפעילי האתר יכבדו בקשה זו וימחקו את המשתמש מרשימת התפוצה של האתר. 


המשתמש יפצה את בעלי האתר, המפעילים, או מי מטעמם בגין כל הוצאה, הפסד, אובדן רווח, נזק מכל סוג שייגרמו למי מהם, כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד שלישי או כל גורם אחר בהקשר לשימוש באתר על ידי המשתמש. 


על כל הסעיפים בתקנון זה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 

מפעילי האתר לא מתחייבים להסיר כל תוכן שנטען כפוגע ושומרים לעצמם את הזכות לשיקול דעת. הבחירה לפרסם או להסיר כל תוכן באתר היא בחירה של הצוות המפעיל בלבד.


בנימה אישית:

אנחנו לא מאמינים ב"דרכים קלות" - רק בעבודה קשה, במתן ערך, בבניית קריירה אמיתית, ובמתן שירות אדיב ומקצועי. 

ההדרכות שלנו נועדו לעזור לך לשתף את המסר שלך עם קהל רחב יותר ולבצע שינוי אמיתי בעולם, תוך כדי הגדלת המותג האישי שלך. התוצאות המוצגות בהמלצות של הלקוחות שלנו, הן תוצאות יוצאות דופן ואין להתייחס להישגים העסקיים שלהם כהבטחה לקבלת הישגים דומים. על מנת להצליח, נדרשת הרבה עבודה ומשמעת, כמו כל מאמץ כדאי או תוכנית השתלמות מקצועית. כפי שנקבע בחוק, איננו יכולים ואיננו מתכוונים להבטיח את יכולתך להשיג תוצאות או להרוויח כסף באמצעות הרעיונות, המידע, הכלים או האסטרטגיות שלנו. אנחנו לא מכירים אותך וחוץ מזה, ההישגים שלך בחיים תלויים בך. אנחנו רק רוצים לעזור על ידי מתן תוכן מעולה.


כל הזכויות שמורות - נמרוד הבדלה - האקדמיה לצמיחה עסקית - 2020